Turknet Fatura Ödeme ve Sorgulama

Tutarla ile İnternet Faturası Borçlarınızı Sorgulayın ve Güvenle Ödeyin!

Müşteri Numarası 10 haneden küçük ise başına sıfır ekleyerek 10 haneye tamamlayarak girilmelidir.(örn:727412 ise 0000727412 giriniz)