Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metnimiz

1. Veri Sorumlusu Tutarla Teknoloji Limited Şirketi ("Şirket" olarak anılacaktır), kişisel verilerinizi Kanun'a uygun olarak işlemektedir. 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Şirket olarak, sizinle olan hukuki ilişkimiz kapsamında ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz: Fatura ödeme işlemleri ve ilişkili hizmetlerin sunulması Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi Müşteri ilişkilerinin yönetimi Hizmet kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması 3. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve yalnızca amaçlar doğrultusunda, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız, yasal merciler gibi üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir. 4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kanun uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, İşlenen verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. 5. Başvuru Yöntemleri Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, [email protected]'ne e-posta gönderebilir veya 0850 441 4294 numarasını arayabilirsiniz. 6. Son Güncelleme Tarihi Bu Aydınlatma Metni, 20.08.2023 tarihinde güncellenmiştir.