Karabük Su Fatura Ödeme ve Sorgulama

Abone no alanına fatura üzerindeki abone numarası görüldüğü gibi girilmelidir.