Di̇yarbakir Doğalgaz Fatura Ödeme ve Sorgulama

Abone numarasını başını 0 ile tamamlayarak 15 haneli olarak giriniz.