Batiçi̇m Enerji̇ Elektri̇k Üreti̇m Fatura Ödeme ve Sorgulama

Abone no alanına fatura üzerinde bulunan abone numarası görüldüğü gibi girilmelidir.